Dominika Rakowiecka

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu.Po rozpoczęciu pracy oraz uzyskaniu I stopnia specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej rozpoczęłam, w tej samej Akademii Medycznej, specjalizację II stopnia z zakresu ortodoncji, którą ukończyłam w roku 1993. Od tego czasu prowadzę praktykę ortodontyczną doskonaląc swoją wiedzę poprzez uczestniczenie w licznych kursach, zjazdach i sympozjach.

Oprócz prowadzenia bieżącej praktyki ortodontycznej, jestem wykładowcą na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prowadząc zajęcia z zakresu ortodoncji na logopedycznych studiach stacjonarnych i podyplomowych. Chętnie współpracuję z młodymi lekarzami dzieląc się z nimi swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem, czerpiąc jednocześnie od nich zapał i świeżość spojrzenia.

Certyfikaty